Jag betecknar mig själv mer som konstnär än hantverkare. Det textila materialet löper dock som en röd tråd i det mesta jag gör.

Mina Bilder är ett försök att gestalta det "Subtila".

Det förnimbara som träffar mitt i diafragman och sprider sig med värme upp i bröstet. De ögonblick som inte går att berätta om med ord, eller förstå rationellt. Det är som minnesfragment som lagrats i kroppen, som plötsligt ger sig tillkänna och man känner en mycket stark men stillsam lycka.

Det finns en glädje i att få experimentera, utforska och lösa det tekniskt, som driver mig och mitt arbete framåt. Mina bilder är oftast abstrakta och i tekniker som  screentryck, collage eller tuftat och passar lika bra för privat som offentlig miljö.